Plan dnia

Ramowy plan dnia

7:00 – 9:00 – Przychodzenie dzieci do przedszkola. Stwarzanie warunków do zabawy z uwzględnieniem potrzeb dzieci. Zabawy indywidualne. Zajęcia poranne integracyjne. Zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej. Zajęcia indywidualne z dziećmi z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych. Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pamiętamy o porządku wokół nas,

9:00 – 9:30 – Śniadanie

9:30 – 12:00 – Zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu – prowadzone według planów miesięcznych i tygodniowych zgodnych z ramowym rozkładem treści programowych i podstawą programową MEN.

Wyjście na dwór. Zajęcia indywidualne z dziećmi. Zajęcia dodatkowe – obowiązkowe.

12:00 – 12:30 – Przygotowanie do obiadu – wdrażanie dzieci do samoobsługi, samodzielnego nakrywania do stołu, wdrażanie zasad savoir – vivre.

12.30 – 13.00 Obiad

13:00 – 14:50 – Czynności higieniczne i odpoczynek poobiedni. Słuchanie książek czytanych przez nauczycieli, słuchanie muzyki relaksacyjnej, zabawy wyciszające i odprężające. Dla młodszych dzieci poobiednia drzemka.

Zabawy swobodne i inspirowane przez nauczyciela. Zajęcia indywidualne.

14:50 – 15:00 – Przygotowanie do Podwieczorku. Czynności samoobsługowe i higieniczne.

15:00 – 15:30 – Podwieczorek

15:30 – 17:00 – Zabawy swobodne. Zabawy w kącikach kreatywnego działania. Realizacja programów indywidualnej pracy z dziećmi. Zabawy inicjowane przez dzieci. Zabawy twórcze w kącikach kreatywnego działania.

Gry i zabawy inicjowane przez nauczyciela – planszowe, podwórkowe, zabawy ze śpiewem i muzyką. Czytanie książek.

W powyższym planie mogą następować i często następują przesunięcia czasowe ok. 15 minut


Przedszkole Niepubliczne “7 Krasnoludków”
Aleja Kasztanowa 88
05-831 Młochów
kontakt@7krasnoludkow.edu.pl
Telefon: 517-070-777